ბაზრის კვლევა

ჩვენი გუნდი დაინტერესებულ ინცვესტორებსა და ბიზნეს ინდივიდებს სთავაზობს საორიენტაციო რუკას ბაზრის ვრცელი კვლევის ჩატარებით, რომელიც შეისწავლის ბაზრის ზომას, ბაზრის ტენდენციებს, სეგმენტაციას, დაბრკოლებებს და შესაძლებლობებს. ჩვენ მივაწვდით კლიენტებს მძლავრ და საჭირო რჩევებს არსებული კონკურენტული უპირატესობის დასამყარებლად.

 

 

ჩვენი გუნდი გაგიწევთ სრულ სერვისს შემდეგში:

 

 • ბაზრისა და ინდუსტრიის კვლევა ბაზრის ტენდენციების და პროგნოზის ჩათვლით
 • ბაზრის ზომისა და პროდუქტის კონკურენტული ფასების განსაზღვრა
 • განაწილების მექანიზმის იდენტიფიცირება
 • პოტენციური მომხმარებლების სია, საკონტაქტო ინფორმაცია (პირდაპირ მყიდველებიდან ან ონლაინ) ძირითადი მოთამაშეები და კონკურენტები
 • ძირითადი მოთამაშეების და მსგავსებაზე დამოკიდებული უფრო ახლო კონკურენტების ანალიზი.
 • პროდუქტის შედარებითი უპირატესობის ანალიზი საქართველოს ბაზარზე არსებულ ყველა სხვა პროდუქტთან შედარებით.
 • კონკურენტების გეოგრაფიული განაწილება (Market Geographics)
 • ბაზარზე შესვლის წესების იდენტიფიცირება
 • მომხმარებელთა პრეფერენციების ანგარიში გამოკითხვების ჩატარების და კლიენტების საერთო სამიზნე ანალიზის მეშვეობით (ფოკუს ჯგუფების შექმნის შესაძლებლობა დამატებითი საფასურით)
 • საბოლოო ანგარიში ყოვლისმომცველი სქემებით და ვიზუალიზაციით
 • რჩევა მარკეტინგული სტრატეგიის შესახებ