ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

ჩვენ გთავაზობთ მომსახურების სრულ სპექტრს ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში.

  • პატენტი

პატენტის შემუშავება, კონსულტაცია, ლიცენზირება, კონტრაქტები, წინასასამართალო კონსულტირება, სამართალწარმოება და გასაჩივრების პროცეუდრების წარმოება.

 

  • სასაქონლო ნიშანი

სასაქონლო ნიშნის ძიება

სასაქონლო ნიშნის განაცხადების მომზადება, წარდგენა და განხილვა. მარეგისტრირებელი ორგანოს ქმედებებზე რეაგირება და პასუხების მომზადება

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაცია, შენარჩუნება და განახლება

ადმინისტრაციული პროცედურები, მათ შორის სასაქონლო ნიშნის ლიცენზირება და მფლობელის ცვლილება,  გასაჩივრება და გაუქმება

სასაქონლო ნიშნების საბაჟოზე რეგისტრაცია

 

  • დიზაინი

დიზაინი, კონსულტაცია, ლიცენზირება, კონტრაქტები, შეფასება და სამართლებრივი მხარდაჭერა დიზაინებთან დაკავშირებული ყველა სახის სამართალწარმოებაში.

 

  • დომეინი

ჩვენ გთავაზობთ ხელმისაწვდომი ქართული დომეინის სახელების სწრაფ ძიებასა და რეგისტრაციას, ასევე მათ შენარჩუნებას.