ჩვენს შესახებ

Client Focused. Results Driven.

MM Consulting LLC – არის თბილისში დაფუძნებული კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა სერვისებს როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი, ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის,  ბიზნეს სუბიექტებისათვის.

 

ჩვენი პრაქტიკის სფეროებია:  ბიზნეს და კორპორატიული სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, საგადასახადო სამართალი, ბუღალტერია, შესყიდვები, უძრავი ქონება და ინვესტიციები, საიმიგრაციო სერვისები, სტუდენტების მხარდაჭერა, სასამართლოში წარმომადგენლობა, ბაზრის კვლევა, სოციალური მარკეტინგი და სხვ.

 

ჩვენი მიზანია, დაგეხმაროთ თქვენი როგორც პირადი, ასევე, ბიზნეს ინტერესების მიღწევაში და გაგიწიოთ ყოვლისმომცველი მხარდაჭერა. თვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვირჩევთ ოპტიმალურ გადაწყვეტას და მოგცემთ სათანადო რჩევებს.

კლიენტებთან მყარი და ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობა ჩვენთვის პრიორიტეტულია. კლიენტზე ორიენტირებული მიდგომის მეშვეობით, ჩვენი გუნდი ითვალისწინებს ინდივიდუალურ გარემოებებს და დაიცავს თქვენს ინტერესებს ყველა ზემოაღნიშნული განხრით.

 

MM Consulting სთავაზობს თავის კლიენტებს კომუნიკაციის კომფორტულ ფორმატს. ჩვენი გუნდი მზად არის თქვენს დასახმარებლად. ყველა საკითხი სასწრაფოდ განიხილება და გადაეცემა შესაბამის სპეციალისტს.